Đường dây nóng

096 782 1212 | 098 118 7238

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, linh hoạt sát với tình hình diễn biến của dịch trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 28/02/2023, tại Thái Nguyên ghi nhận 09 trường hợp F0, lũy tích từ đầu dịch ghi nhận 343.171 trường hợp. Hiện còn quản lý, điều trị tại các bệnh viện và tại nhà 01 trường hợp. Qua đánh giá, xác định mức độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ: Đánh giá tình hình dịch COVID-19 hiện tại của Thái Nguyên Cấp độ 1.

Tính đến hết ngày 27/02/2023, sau các đợt triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Đã tiêm ít nhất 01 mũi: 887.328 liều đạt 99.4%; số đã tiêm đủ liều cơ bản: 886.566 đạt 99.3%; mũi bổ sung: 202.538 liều, tỷ lệ 96,8%; mũi nhắc lại lần 1: 692.372 liều, tỷ lệ 88%; mũi nhắc lại lần 2: 233.593 liều, tỷ lệ 91.6%. Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18: mũi 1: 115.840 liều (đạt 99.4%); mũi 2: 115.770 liều (đạt 99.3%); mũi nhắc lại: 98.643 liều, tỷ lệ 86.3%. Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12: mũi 1: 156.528 liều (đạt 97.7%); mũi 2: 139.150 liều (đạt 86.9%).

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch trên trên địa bàn tỉnh, đề nghị người dân tiếp tục tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo công thức “2K (Khẩu trang, khử khuẩn) + vắc - xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” và quy định mới về đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế góp phần làm giảm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng./.


 

Phạm Nhung