Đường dây nóng

096 782 1212 | 098 118 7238

Quyết định về việc phân bổ vắc xin đợt 24 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 06/01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc phân bổ vắc xin đợt 24 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 31/12 tại đây