Đường dây nóng

096 782 1212 | 098 118 7238

Hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 10/01/2022, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 122/HD-SYT hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0)  tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết bản số 122/HD-SYT ngày 10/01/2022 tại đây