Đường dây nóng

096 782 1212 | 098 118 7238

Gần 3,6 triệu lượt quét mã QR khai báo y tế

Cán bộ làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Đồng Hỷ hướng dẫn người dân quét mã QR khai báo y tế.

Đây là số liệu quét mã QR khai báo lịch trình di chuyển và y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 15 giờ ngày 5/1/2022 do Sở Thông tin và Truyền thông vừa công bố.

 

Cũng tính đến thời điểm trên, toàn tỉnh có 74.354 địa điểm đã đăng ký mã QR. Trên nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, có 66.845 mẫu xét nghiệm được nhập lên.

Về ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần PC-COVID, theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Thái Nguyên đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Số người cài đặt ứng dụng PC-COVID đã khai báo số điện thoại liên hệ là 505.986 người, chiếm 39,32% dân số của tỉnh; tỷ lệ ứng dụng PC-COVID có số điện thoại/số smartphone (điện thoại thông minh) đăng ký chiếm 54,13% trên tổng số 934.687 smartphone  đang sử dụng trên địa bàn tỉnh. Từ 0 giờ ngày 4/1/2022 đến 15 giờ ngày 5/1/2022, có 1.952 người cài đặt ứng dụng PC-COVID đã khai báo số điện thoại trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 5/1/2022, số lượt tải ứng dụng C-ThaiNguyen trên địa bàn tỉnh là 191.684, số lượng tài khoản đã lập là 66.271 tài khoản.

Quốc Tuân (baothainguyen.vn)