Đường dây nóng

096 782 1212 | 098 118 7238

Thái Nguyên: Phân bổ 42.100 liều vắc xin Pfizer trong đợt 48

Ngày 04/11/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 2535/QĐ-SYT về việc phân bổ vắc xin đợt 48 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tổng số liều vắc xin phân bổ đợt 48 là: 42.100 liều vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

(Ảnh: internet)

Nguyên tắc phân bổ và sử dụng vắc xin: Thực hiện tiêm cho tất cả các đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm theo quy định của Bộ Y tế và theo các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 125/KH-UBND ngày 16/7/2021 về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Số vắc xin trên được phân bổ cho các đơn vị, cụ thể như sau: phân bổ 10.590 liều vắc xin cho TP Thái Nguyên; 3.610  liều vắc xin cho TP Sông Công; 3.750 liều vắc xin cho TP Phổ Yên; 1.800 liều vắc xin cho huyện Phú Bình; 3.030 liều vắc xin cho huyện Định Hóa; 1.040 liều vắc xin cho huyện Võ Nhai; 3.850 liều vắc xin cho huyện Phú Lương; 3.580 liều vắc xin cho huyện Đồng Hỷ; 10.850 liều vắc xin cho huyện Đại Từ./.

Phạm Nhung