Đường dây nóng

096 782 1212 | 098 118 7238

Thái Nguyên: Phân bổ 3.000 liều vắc xin Pfizer trong đợt 51

Ngày 13/12/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 2884/QĐ-SYT về việc phân bổ vắc xin đợt 51 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tổng số liều vắc xin phân bổ đợt 51 là: 3.000 liều vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

(Ảnh: internet)

Nguyên tắc phân bổ và sử dụng vắc xin: Thực hiện tiêm cho tất cả các đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm theo quy định của Bộ Y tế và theo các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 125/KH-UBND ngày 16/7/2021 về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 56/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Số vắc xin trên được phân bổ cho các đơn vị, cụ thể như sau: phân bổ  2.000 liều vắc xin cho TP Phổ Yên; 200 liều vắc xin cho huyện Phú Bình; 300 liều vắc xin cho huyện Định Hóa; 500 liều vắc xin cho huyện Võ Nhai./.

                                                                                                               Phạm Nhung